Viktige telefon numre

Vei assistanse: 987
Generell informasjon: 981
Opplysningen Kroatia: 988
Opplysningen utenlandske tlf: 902
Vær og veimelding: 060 520 520
Croatian Auto Club: +385 1 4554 433